ขอบเขตการบริการ  แพ็ค ขนย้าย ถอดประกอบ พร้อมจัดวางตามจุดที่ต้องการปลายทาง

ค่าบริการนี้รวม

  • รถปิคอัพติดหลังคาสูง 2 เมตร.ขนย้าย 1 เที่ยว  
  • พนักงานขนย้าย 2 คนซึ่งเป็นพนักงานที่มีประสบการณ์การขนย้ายโดยตรง
  • วัสดุกันการกระแทกอย่างดีในการป้องกันสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ
  • กล่องบรรจุสำหรับของใช้ต่างๆ (ขนาดตามความเหมาะสมของงาน) ให้ยืมใช้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม
  • เทปกาวปิดกล่อง

หมายเหตุ

  • กรณีขนย้ายตั้งแต่ชั้น 3-5 ไม่มีลิฟต์คิดค่าบริการเพิ่ม 500 บาท
  • กรณีต้องถอดประกอบตู้เสื้อผ้าหรือเฟอร์นิเจอร์อื่นๆมากกว่า 1 ชิ้น คิค่าบริการเพิ่ม 500 บาท

ทางบริษัทฯมีบริการกล่องสำหรับบรรจุสิ่งของต่างๆให้ฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม อนึ่งในกรณีที่ผู้รับบริการเก็บกล่องไว้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคิดค่าบริการกล่องในราคาใบละ 30 บาท

ความรับผิดชอบการขนย้าย
ทางบริษัทรับผิดชอบกรณี แตก,หักเสียหาย เท่านั้น แต่ไม่เกิน 40% ของค่าบริการ
ย้าย  เนื่องจากค่าบริการขนย้ายนั้นน้อยกว่ามูลค่าของสินค้าที่ขนย้ายหลายเท่า
จึงใคร่ขอผู้รับบริการโปรดเข้าใจถึงความเป็นจริงที่ทางบริษัทฯต้องรับผิดชอบในการขนย้าย

การจองบริการขนย้าย
( 1 ) กรุณาแจ้งการจองบริการฯอย่างน้อย 2 วันก่อนการขนย้าย
( 3 )โปรโมชั่นพิเศษ นี้มีผลบังคับวันนี้ถึง31 เมษายน 2552 หลังจากนั้นกรุณาติดต่อฝ่ายขาย
( 4 ) ราคาที่เสนอไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ
 ( 1 ) ชำระเงิน สด หลังจากส่งมอบงานแล้ว
หากท่านมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อไปยังบริษัทฯทันที
และทางบริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับคัดเลือกจาก  ท่านสำหรับการปฏิบัติงานในครั้งนี้